QUESTIONS?
Contact us with 
any questions 
you may have.

MONDAY - FRIDAY
8:30 to 4:30

PHONE
613.932.0210

FAX
613.932.0212

 

 

Facebook Link 

 

 

 

 

Pagsasamahan ng Lokal na Imigrasyon ng Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott, Russell

Malugod na Pagtanggap sa Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott, Russell!
Hinihimok namin kayo na alamin ang ating Limang mga County sa Silangan at ang lahat ng mga magagandang bagay na inihahandog namin. Ang aming lugar ay binubuo ng magagandang mga malalawak na bukas na lugar na rural at maliliit na mga lungsod na nagbibigay ng mga serbisyo, mga pagdiriwang at mga atraksyon. Kami ay matatagpuan sa loob ng isang oras sa Montreal at Ottawa at may isang tulay na patungo sa Estados Unidos na maginhawang matatagpuan sa Lungsod ng Cornwall.
Ang aming multikultural na populasyon ay labis na lumaki sa loob ng nakaraang 10 taon at ginawang tahanan ng mga bagong dating mula sa buong mundo ang lugar na ito dahil nararamdaman nila na ito ay ligtas at mapagtanggap. Ito ay isang mahusay na lugar para sa pagpapalaki ng isang pamilya at ang mga bahay ay abot-kaya. Ang inyong mga anak ay maaaring pumasok sa paaralan na Ingles o Pranses, magpalipas ng panahon sa aming maraming mga parke na kung saan matatanaw ang Ilog ng St. Lawrence at makibahagi sa mga peryang rural at sa sari-sarng mga pagdiriwang na ginaganap sa buong 5 mga County.
Inaasahan namin na ang mga link na aming inilista sa ibaba ay makakatulong sa inyo upang mahanap ang mga serbisyo na maaaring kailanganin ninyo. Kung hindi ninyo makita ang mga serbisyong hinahanap ninyo o kaya ay may mga tanong, mangyaring kontakin kami sa 613-932-0210 o sa kimberlyvl@eotb-cfeo.on.ca
Sumali sa amin sa 5 mga County sa Silangan, malugod namin kayong tatanggapin sa lugar na ito kung saan kayo at ang inyong pamilya ay maaaring maging masagana!